Porozmawiajmy!

Mariusz Turek

Mariusz Turek

Mariusz specjalizuje się w indywidualnych i grupowych formach pracy dla menedżerów, planuje i realizuje programy rozwoju kompetencji przywódczych, standardów zarządzania i komunikacji w organizacjach, współpracując m.in. z takimi klientami jak PZU, ING Bank Śląski, Mercedes – Benz Polska, Robert Bosch Polska.

Pracuje również jako psychoterapeuta w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz współprowadzi grupowe treningi terapeutyczne.

Absolwent trzyletniego szkolenia trenersko – terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowego Studium Coachingu (Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytet SWPS) Współpracował z Laboratorium Psychoedukacji, Grupą Kontrakt-OSH, Grupą Firm Doradczych VALUES, od 20 lat autor i wykonawca projektów rozwijających kompetencje społeczne w biznesie.

Od 2012 roku jest członkiem zespołu realizującego program Akademii Psychologii Przywództwa (Jacek Santorski i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej), od 2001 roku prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji (Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytet SWPS).

Certyfikowany użytkownik systemów diagnostycznych LVI (Leadership Versatile Index), MPA (Master Person Analysis), MSA (Master Sales Analysis) oraz wskaźnika MBTI (Meyrs – Briggs Type Indicator)