Porozmawiajmy!

O Centrum Aware Rozwój

W dzisiejszym świecie, managerowie i pracownicy stają przed wieloma wyzwaniami wykraczającymi poza proste schematy. Potrzebują działać innowacyjnie i zwinnie. Potrzebują nowych narzędzi i pogłębionej świadomości siebie, swojego otoczenia i swojego biznesu.

 Aware postało dla  firm, które rozumieją te wymagania i potrzebują nie tyle dostawcy szkoleń, ile partnera w rozwoju swoich ludzi.

Dla kogo?

Wybieramy pracę z ludźmi, którzy wierzą w to, w co i my wierzymy oraz uznajemy za ważne.
Oferta Aware, będzie więc idealna dla osób, które:

  • Cenią rzetelne i sprawdzone metody rozwoju
  • Są zainteresowane realną efektywnością swoją, swoich ludzi i organizacji
  • Wierzą w rozwój siebie, swoich organizacji i personelu
  • Nie szukają prostych tricków i czarodziejskich metod

3 obszary

Naszą ofertę kierujemy do przedstawicieli firm, i innych organizacji, oraz osób indywidualnych. Obejmuje ona kluczowe obszary, które obok specyficznej dla każdej branży wiedzy merytorycznej, będą coraz mocniej decydowały o przewadze organizacji i jednostek.

Zarządzanie sobą,
swoją energią
i stresem

Komunikacja

Przywództwo