Porozmawiajmy!

Dominika Derewicz

Dominika Derewicz

Psycholożka biznesowa, akredytowana business & life coach Inteligencji Emocjonalnej i Empatii w nurcie NVC. Certyfikowana konsultantka badania odporności psychicznej MTQ Plus, stylu przywództwa ILM 72 oraz talentów Gallupa. Praktyk biznesu – 15 lat zarządzania i konsultowania e-commerce. Wykładowca SWPS.

Wspiera przedsiębiorców w tworzeniu zwinnej kultury organizacyjnej opartej na empatii i high quality connections. Wzmacnia rozwój inteligencji emocjonalnej, pomagając liderom i zespołom w rozwijaniu kompetencji budujących efektywną współpracę opartą na zaufaniu, odpowiedzialności i autentyczności. Dba o dobrostan psychiczny pracowników, wspierając w rozwoju umiejętności skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, stresem i presją. Łączy wieloletnie doświadczenie biznesowe z psychologicznym. Prowadzi sesje i szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Praktykuje NVC i Mindfulness na co dzień.

Wiedza i doświadczenie:

NVC (Nonviolent Communication by Marshall Rosenberg).

IFS (Internal Family Systems by Richard Schwartz).

MTQ Plus (Mental Toughness).

ILM 72 (Zintegrowany Model Przywództwa).

Clifton Strengths (Talenty Gallupa).

Life&Business Coaching oparty na empatii.

Transformująca Obecność.

Coaching Systemowy.

Zen Coaching.