Porozmawiajmy!

Counselling rodziny biznesowej

wsparcie dla rodzin w czasie wyzwań, sukcesji, kryzysu

Wstęp

Biznes rodzinny to być może najpiękniejsza formuła gospodarcza. I być może najtrudniejsza.

Codzienne funkjonowanie, a tym bardziej sukcesja w biznesie rodzinnym to operacja na otwartym sercu. Obok złożoności spraw biznesowych i organizacyjnych, o które należy zadbać, występuje cała złożoność emocjonalna i relacyjna. Ludzie, którzy w firmie są naszymi współpracownikami lub mają być następcami, w życiu są naszymi dziećmi, małżonkami, krewnymi. Oba te porządki wpływają na siebie i bywa, że powodują zamieszanie tak rozległe, że trudno sobie z nim poradzić bez zewnętrznej pomocy.

Dla kogo?

Naszą ofertę kierujemy do osób, które są w trakcie sukcesji, bądź to jako Ci, którzy przekazują firmę, bądź jako Ci, którzy przejmują stery.

Zapraszamy także te rodziny, które doświadzczają trudności w funkcjonowaniu niezwiązym z sukcesją.

W praktyce naszymi klientami są najczęściej duety rodzinne lub całe rodziny, które mierzą się z relacyjnymi i komunikacyjnymi trudnościami okołosukcesyjnymi.

Zapraszamy szczególnie:

 • Rodziców z dziećmi z firm rodzinnych, w których sukcesja nie przebiega w sposób zadowalający i/lub źle wpływa na relacje rodzinne
 • Rodziny w konflikcie, który utrudnia dalsze kroki sukcesyjne
 • Indywidualne osoby zaangażowane w proces sukcesji, które mają osobiste trudności z nią związane i potrzebują wsparcia indywidualnego
 • Rodziny, które nie mogą się dogadać, walczą ze sobą lub są w przedłużającym się sporze czy kryzysie, niezwiązanym z sukcesją.

Jak
pomagamy?

Naszą usługę sytuujemy na pograniczu doradztwa psychologicznego w biznesie, teamcoachingu oraz terapii systemowej. W praktyce polega na serii spotkań Państwa z nami, w formie dialogu, w różnych konstelacjach. Spotkania indywidualne prowadzone przez jednego specjalistę, w wypadku większych grup przez dwoje specjalistów. Prowadzący są praktykującymi coachami, psychoterapeutami i przedsiębiorcami jednocześnie. Uważamy, że spełnienie tych trzech warunków brzegowych jest pomocne dla osiągnięcia efektu.

Kształt procesu:

 • Trwa ok. 3 do 12 miesięcy
 • składa się zwykle z kilku do kilkunastu spotkań grupowych oraz poprzedzających je sesji indywidualnych z wszystkimi uczestnikami
 • poprzedza je spotkanie konsultacyjne
 • spotkania odbywają się co ok. 4 tygodnie
 • bywa, że prosimy o wykonanie zadań wdrożeniowych między spotkaniami
 • spotkania odbywają się w Państwa firmie, w niektórych przypadkach zachęcamy do spoktań poza firmą
 • domyślnie spotkania odbywają się na żywo, dopuszczamy jednak formę online, szczególnie dla spoktań indywidualnych, które są cześcią procesu
 • koszt jednego spotkania rodzinnego waha się miedzy 2000 a  3000 zł netto za ok. 120-180 min. [w zależności od liczebności grupy], koszt spotkań indywidualnych to 1500 zł netto 60-90 min. za  koszt pierszego spotkania konsultacyjnego to 1000 zł netto za ok. 60-90 min.
 • jeśli projekt jest realizowany poza Warszawą, cena nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania specjalistów Centrum Aware

Kontakt

Jeśli chcesz porozmawiać, kliknij tu i umów rozmowę.

Możesz też skontakować się mailowo  kontakt@centrumaware.pl lub telefonicznie +48 503 029 366.