Porozmawiajmy!

Facylitowana grupa
interwizyjna dla liderów

Wstęp

Żyjemy w czasach intensywnych zmian i rozwoju. Zmianom podlega również przywództwo – jego forma, obszar wpływu, oczekiwane rezultaty. Rosną wymagania w stosunku do lidera – ma być jeszcze skuteczniejszy biznesowo i jeszcze bardziej angażujący swoich ludzi. To trudne zadanie, wymagające naszym zdaniem świadomych działań rozwojowych. Nawet jeśli ludowa mądrość o urodzonych liderach jest prawdziwa, trudno ich spotkać. Wszyscy wspaniali managerowie, których przez lata spotkaliśmy, zawdzięczali jakość swojego przywództwa i skuteczność biznesową intencjonalnej i systematycznej pracy nad sobą.

W 2020 roku dodatkowo towarzyszy nam pandemia i jej skutki. To właśnie liderzy przeprowadzają świat przez ten okres swoimi decyzjami politycznymi, biznesowymi, managerskimi. Przed nami czas fundamentalnych zmian w wielu aspektach życia, być może czas niepewności i potencjalnych nowych fal zachorowań. Świat już nie jest taki sam, a będzie jeszcze inny. Inny nie znaczy gorszy.

Kluczowymi kompetencjami liderów na ten czas będą elastyczność myślenia, umiejętność wspierania i angażowania swoich ludzi, zdolność do testowania i działania przy braku pełnych danych, zarządzanie sobą w sytuacji niepewności i emocjonalnego obciążenia. Wszystko to niejednokrotnie w warunkach pracy online.

Dla kogo?

Proponujemy unikalną na polskim rynku możliwość regularnych spotkań z innymi liderami w żywym kontakcie, w małej grupie prowadzonej online przez doświadczonych trenerów. Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko do wymiany doświadczeń, wspierania się, poszerzania sposobu myślenia i działania w roli lidera.

Uczestnik spotkań może liczyć na nową energią do dalszych działań liderskich, poszerzoną perspektywę, a także wiedzę i wskazówki od uczestników i prowadzących. Ofertę kierujemy do przedstawicieli kadry zarządzającej, właścicieli firm oraz managerów średniego i wyższego szczebla z minimum 5-letnim doświadczeniem liderskim.

Zapraszamy szczególnie:

 • Praktyków zainteresowanych rozwojem swojego przywództwa w oparciu o najnowsze trendy polskie i światowe
 • Liderów mierzących się z wyzwaniami biznesowymi, chcących w kameralnym gronie skonfrontować swoje pomysły i otrzymać inspiracje
 • Liderów mierzących z się kryzysem w swojej firmie lub osobistymi trudnościami w roli szefa
 • Liderów, którzy są zachęcani przez działy HR do coachingu, jako uzupełnienie tego procesu

Jak
to działa?

Postanowiliśmy połączyć nasze doświadczenia z prowadzenia i uczestnictwa w grupach terapeutycznych i team coachingach oraz wieloletniej pracy w charakterze prowadzących 8-miesięczne grupy liderów w ramach studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Jacka Santorskiego.

W efekcie proponujemy udział w kameralnej grupie półotwartej online, dla liderów z różnych organizacji. W trakcie każdej sesji kilku uczestników ma okazję pracować nad swoimi przypadkami, na forum grupy oraz otrzymać feedback i pomysły od grupy. Całość jest facylitowana przez dwóch doświadczonych trenerów grupowych.

Kształt procesu:

 • Grupa ma charakter ciągły i półotwarty z limitem miejsc dla 8 uczestników tzn. gdy zwalnia się miejsce zapraszamy osoby z listy oczekujących
 • Zwykle uczestnicy korzystają z 6 do 12 sesji
 • Sesje trwają 3 godziny z przerwą
 • Forma online, na platformie Zoom
 • Spotkania grupy odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17.30-20.30 z przerwą w trakcie
 • Ilość uczestników min. 5- max. 8 osób
 • Koszt uczestnictwa w jednej sesji 350 zł/osoba
 • Prowadzenie i moderacja przez dwóch doświadczonych trenerów

Zapisy

Jeśli zamierzasz wziąć udział w spotkaniach grupy zapisz się na listę oczekujących: kliknij tutaj!

Jeśli masz pytania prosimy o maila na kontakt@awaresolutions.pl lub tel. 503 029 366